Vælg en kommune

Affald er ikke bare affald

Der er stor forskel på affald. Men når det hele bliver blandet, ryger det til forbrænding, og så går der en masse ressourcer til spilde. Sorteret affald kan derimod bruges igen. Derfor nytter det at sortere.

Læs mere

dunk.png

Genanvendelse er godt for miljøet

Genanvendelse er godt for miljøet. Jo mere genanvendelse, jo mindre udledning af CO2 og luftforurening med farlige partikler, jo mindre skade på vandmiljøet fra næringssaltbelastning og jo mindre forsuring af miljøet. Genanvendelse af affald er derfor bedre og mere ansvarlig brug af vores ressourcer og kommer fremtidige generationer til glæde.

Danmark er det land i EU, der forbrænder mest affald pr. indbygger

De seneste årtier har vi brændt knap 80 % af vores husholdningsaffald. Med forbrænding producerer vi energi, men samtidig går værdifulde materialer og næringsstoffer tabt, som kunne være genanvendt til nye produkter.

Vi kan genanvende langt mere affald

Vi kan blive meget bedre til at genanvende vores affald. Det kræver bare, at vi sorterer det, så hver type affald - metal, plast, pap, glas og så videre - kan genanvendes på sin måde. Se på kortet, hvordan sortering af affald foregår i din kommune.

Kig på dit affald – det er helt forskelligt!

Det giver god mening at sortere sit affald, for det består af helt forskellige materialer! Vi behandler ikke mad, metal, glas, plast, papir, papir og elektronik ens på ret mange andre områder. I figuren herunder kan du se den gennemsnitlige fordeling af affald i en dansk husstand. Her kan du se, hvordan forskellige slags affald genanvendes.

Skraldespand.png

KendDitAffald.dk bruger cookies.

Ok | Læs mere om cookies her