Vælg en kommune

Hvad sker der med affaldet efter sortering?

Sådan genanvendes
Forrige Næste
Plast

Sådan genanvendes plast

Vi kan blive meget bedre til at sortere vores plast til genanvendelse. I figuren kan du se et eksempel på, hvordan genanvendelsen foregår.

1. Brug hos forbrugeren

Plast bruges i store mængder i husholdningen, især som emballage.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Plast skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver den brændt, hvilket udleder en del CO2. I gennemsnit producerer en husstand 36 kg plastaffald om året.

3. Plastaffald samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende plast effektivt samles store mængder plast sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule plast, bliver det til store mængder, når husholdningernes plastaffald samles.

4. Forsortering

Ved den første sortering fjernes bl.a. materiale, som ikke er plast.

5. Grovsortering

Efterfølgende sorteres plasten ved hjælp af en række forskellige processer, så de forskellige typer plast adskilles, ligesom uønskede materialer fjernes. Samtidig skæres plasten op i små stykker.

6. Finsortering

De små stykker plast sorteres endnu en gang for at sikre materialets renhed. Her bruges fx nær-infrarød teknologi (NIR), ligesom sortering i farver med brug af farvekamera er en mulighed.

7. Fremstilling af plastgranulat

De rene stykker plast findeles endnu en gang og bruges direkte eller opvarmes og formes til plastgranulat (ekstrudering).

8. Plasten anvendes i nye produkter

Plasten er nu klar til at blive brugt til produktion af nye produkter.

9. Nye varer i butikkerne

Genanvendt plast bruges bl.a. i plastflasker, affaldsposer, soveposefyld, fleecetrøjer, møbler, isolering og legetøj.

Metal

Sådan genanvendes aluminium

Metaller hører til naturens ikke-fornybare ressourcer, og i gennemsnit producerer en husstand 18 kg metalaffald årligt. Det er meget ressourcekrævende at udvinde metal som fx aluminium. Der er en række forskellige måder at genanvende metal på, men det kan eksempelvis foregå som i dette eksempel med aluminium.

1. Brug hos forbrugeren

Aluminium bruges i husholdningen som fx foliebakker, alufolie og dåser.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Aluminium skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver det sendt til forbrænding.

3. Aluminium samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende aluminium effektivt samles store mængder sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule aluminium, bliver det til store mængder, når husholdningernes aluminiumsaffald samles.

4. Findeling

Aluminiummet skæres op i små stykker.

5. Mekanisk sortering

Der benyttes forskellige metoder til at sortere andre materialer fra. Der kan indgå yderligere sortering senere i processen.

6. Lakering fjernes

En eventuel lakering kan fjernes ved at blæse 500 ºC varm luft gennem aluminiumsstykkerne.

7. Omsmeltning

Aluminiummet smeltes om til støbebarrer eller plader, der er klar til brug i produktionen. 

8. Aluminiummet anvendes i nye produkter

Aluminiummet bliver brugt til nye produkter på et støberi eller ved anden forarbejdning.

9. Nye varer i butikkerne

Genanvendt aluminium kan bl.a. bruges i øldåser, foliebakker, computerkabinetter, alufolie, bildele og byggematerialer.

Glas

Sådan genbruges og genanvendes glas

Husholdninger bruger meget glas, typisk flasker og anden emballage. Mange hele flasker kan genbruges direkte, og glasskår bruges til at producere nyt glas. De forskellige måder at genanvende glas kan se ud som ovenstående figur, der både viser genbrug og genanvendelse.

1. Brug hos forbrugeren

Glas bruges i mange produkter i husholdningen, især flasker, glas og anden emballage.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Glas skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver det sendt til forbrænding. I gennemsnit producerer en husstand 36 kg glas om året.

3. Glasset samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende glasset effektivt samles store mængder sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule glas, bliver det til store mængder, når husholdningernes glasaffald samles.

4. Adskillelse af hele flasker til genbrug og blandet glas til genanvendelse

Glasaffaldet deles op i hele flasker til genbrug og ikke-genbrugelige flasker og skår til genanvendelse.

5a. Sortering af hele flasker

De hele flasker sorteres i op til 120 forskellige typer.

6a. Vask og inspektion af flaskerne

Flaskerne gennemgår en fuldautomatisk vaskeproces, hvor papir og smuds fjernes. Derefter bliver flaskerne vasket, inspiceret og pakket, så de er klar til genpåfyldning.

5b. Glasaffaldet renses og sorteres i klart og farvet glas

Glasset renses for forurening som fx metal, plast, keramik, stentøj og porcelæn. Glasset opdeles efter farve, da klart glas bruges til klar emballage, og farvet glas bruges til farvet emballage.

6b. Glasset smeltes om til ny emballage

Glasskårene knuses og blandes med kalk, sand og soda og forskellige hjælpestoffer, hvorefter de smeltes om til ny emballage.

7. Glas og flasker påfyldes nyt indhold

De genbrugte flasker bruges bl.a. til ny vin på gamle flasker

8. Nye varer i butikkerne

Genanvendt glas kan bruges til vinflasker og syltetøjsglas, men også til eksempelvis glasuld til isolering.

 

Pap

Sådan genanvendes pap

Der er forskellige måder at genanvende pap på, men det kan eksempelvis foregå som i dette eksempel.

1. Brug hos forbrugeren

Pap bruges i mange produkter i husholdningen, især til emballage.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Pap skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver det sendt til forbrænding. I gennemsnit producerer en husstand 188 kg pap og papir om året.

3. Pappet samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende pappet effektivt samles store mængder sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule pap, bliver det til store mængder, når husholdningernes papaffald samles.

4. Sortering efter kvalitet

Pappet sorteres manuelt og mekanisk efter kvalitet, bl.a. på papirmølle.

5. Pappet omdannes til pulp

Pappet blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at danne pulp, en blød masse. Pulpen sigtes for at fjerne urenheder.

6. Mekanisk og kemisk rensning

Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen.

7. Produktion af ny pap

Pulpen forarbejdes til ny pap.

8. Nye varer i butikkerne

Genanvendt pap bruges i stort set alle typer af pap og karton, der fx bruges som emballagemateriale til utallige produkter fra tandpasta til fjernsyn.

 

Papir

Sådan genanvendes papir

Papir kan genanvendes op til syv gange, så der er god grund til at sortere det til genanvendelse. Der er en række forskellige måder at genanvende papir på, men det kan eksempelvis foregå som i dette eksempel.

1. Brug hos forbrugeren

Papir bruges i mange produkter i husholdningen, ikke mindst aviser og reklamer.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Papir skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver det sendt til forbrænding. I gennemsnit producerer en husstand 188 kg papir og pap om året.

3. Papiret samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende papiret effektivt samles store mængder sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule papir, bliver det til store mængder, når husholdningernes papiraffald samles.

4. Sortering efter kvalitet

Papiret sorteres manuelt og mekanisk efter kvalitet, bl.a. på papirmølle.

5. Papiret omdannes til pulp

Papiret blandes med bl.a. varmt vand og hjælpestoffer for at danne pulp, en blød masse. Pulpen sigtes for at fjerne urenheder.

6. Mekanisk og kemisk rensning

Pulpen renses mekanisk og kemisk for at fjerne limrester, clips, plast og tryksværte. Derefter bleges pulpen.

7. Produktion af nyt papir

Pulpen forarbejdes til nyt papir.

8. Nye varer i butikkerne

Genanvendt papir bruges bl.a. i skrive- og kopipapir, aviser og reklamer, men også pap og karton til emballageformål, fx æggebakker.

Organisk affald

Sådan genanvendes og energiudnyttes organisk affald

Organisk affald består især af madaffald, som kan genanvendes både som gødning og energiudnyttes som biogas, der bruges til drivmiddel til kørsel eller fremstilling af elektricitet. De forskellige måder at udnytte organisk affald på kan eksempelvis foregå ad de tre ruter i den ovenstående figur.

1. Brug hos forbrugeren

Organisk affald består primært af madaffald.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Organisk affald skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver det sendt til forbrænding. Nogle beholdere har en indbygget kværn til det organiske affald.

3. Det organiske affald samles og transporteres til en affaldsbehandler

For at genanvende det organiske affald effektivt samles store mængder sammen. Selv om du kun sorterer en lille smule organisk affald, bliver det til store mængder, når husholdningernes organiske affald samles.

4. Sortering

Affaldsbehandleren kan eftersortere det organiske affald, hvis det er nødvendigt.

5. Blanding af biomasse

Husholdningsaffaldet blandes med andre materialer, f.eks. gylle, for at skabe en biomasse, der er velegnet til genanvendelse.

6. Nedbrydning gennem hydrolyse

Biomassen nedbrydes gennem hydrolyse.

7. Biogas og gødning adskilles

Biogassen og den afgassede biomasse (gødning) adskilles.

8a. Produktion af el og varme

Biogassen kan forbrændes effektivt i en gasmotor, som producerer el og varme.

9a. El og varme bruges i husstandene

El og varme distribueres via elnettet og fjernvarmenettet til husstandene og bruges i dagligdagen.

8b. Biogassen bruges i naturgasnettet

Biogassen kan også opgraderes, så den kan indgå direkte på naturgasnettet.

9b. Naturgas bruges til opvarmning, madlavning og transport

Når biogassen er omdannet til naturgas, kan den bruges i husstanden som gas til fx opvarmning, madlavning eller som drivmiddel til busser.

8c. Fremstilling af gødning

Efter eventuelt tørring af gødningen kan den bringes direkte ud på landbrugsjord, hvor indholdet af specielt kvælstof og fosfor udnyttes.

9c. Gødning bruges til produktion af frugt og grøntsager

Indholdet af kvælstof og fosfor i gødningen erstatter kommercielt fremstillet kunstgødning.

10c. Nye varer i butikkerne

Korn, grøntsager og frugt kan produceres med brug af gødning baseret på organisk affald.

Elpærer

Sådan genanvendes elpærer

Lyskilder er eksempelvis gammeldags glødepærer, halogenpærer, sparepærer, LED-pærer og lysstofrør. I 2012 havde en gennemsnitlig dansk husstand 10 sparepærer, 4 glødepærer, 6 halogenpærer og 2 LED-pærer. Alle lyskilder kan genanvendes, hvis de affaldssorteres korrekt. Sparepærer og lysstofrør indeholder tungmetallet kviksølv – derfor er det vigtigt, at de afleveres efter reglerne i den lokale affaldsordning. Det sikrer, at indholdet af kviksølv behandles under forsvarlige forhold og ikke ender som en sundheds- og miljørisiko. Læs mere på mst.dk/paeredygtig.

1. I brug hos forbrugeren

I gennemsnit havde hver dansk hustand i 2012 10 sparepærer, 4 glødepærer, 2 lysstofrør, 6 halogenpærer og 2 LED-pærer. Sparepærer, lysstofrør og LED-pærer har en langt længere levetid end glødepærer og halogenpærer – men på et eller andet tidspunkt virker de ikke længere.

2. Affaldssortering hos forbrugeren

Lyskilder skal i den rette affaldsbeholder for at blive genanvendt. Ellers bliver de sendt til forbrænding. Sørg for, at lyskilderne afleveres i hel stand, da glasskår og kviksølv kan være til fare.

LED-pærer indeholder kompliceret elektronik og skal derfor afleveres til genanvendelse. Se nærmere i din lokale affaldsordning.

Sparepærer og lysstofrør indeholder kviksølv og skal altid afleveres efter reglerne i den lokale affaldsordning. Det kan være på genbrugsstationen eller via kommunens indsamlingsordning for elektronikaffald og/eller farligt affald (fx miljøboks, miljøskab, eller miljøbil). På genbrugsstationen kan man aflevere sparepæren til personalet (gerne i original emballage) for at være sikker på, at den kommer det rigtige sted hen. Man kan normalt også aflevere brugte sparepærer i den forretning, hvor man køber sin nye pære. Så er man sikker på, at kviksølvet behandles forsvarligt og ikke ender som forurening af miljøet og til fare for menneskers sundhed.

Materialerne i glødepærer og halogenpærer kan genanvendes til nye produkter, hvis de sorteres sammen med sparepærer eller LED-pærer.

3. Lyskilderne samles og transporteres til genvindingsanlæg

Lyskilderne kan kun genanvendes på særlige genvindingsanlæg.

4. Lyskilderne knuses og vaskes i et beskyttet anlæg

Efter sortering bliver lyskilderne knust og vasket med vand i et beskyttet anlæg, hvor det kviksølvholdige lyspulver fra sparepærer og lysstofrør holdes under kontrol.

5. Delene sorteres i bl.a. glas, metal, plast og lyspulver fra sparepærer og lysstofrør

De knuste dele sorteres i glas, metal (blandt andet aluminium), plast og lyspulver ved hjælp af en række forskellige processer.

6. Kviksølv fra sparepærer og lysstofrør udskilles og deponeres

Kviksølvet udskilles fra lyspulveret fra sparepærer og lysstofrør. Kviksølv skal ifølge dansk lovgivning udtages og afleveres til virksomheder godkendt til deponering af kviksølv. Det resterende lyspulver samles med henblik på senere at udvinde de sjældne jordmetaller i lyspulveret.

7. Glas og metal anvendes i nye produkter

Glas, aluminium og andet metal fra lyskilderne er nu klar til at blive brugt til produktion af nye produkter.

8. Nye varer i butikkerne

Genanvendt glas, aluminium og andet metal kan blandt andet blive til nye lyskilder, men også andre produkter.

KendDitAffald.dk bruger cookies.

Ok | Læs mere om cookies her